Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamine| Digiturundaja

Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamine

Otsingumootori optimeerimine
Kodulehe optimeerimine

Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Digiturundaja OÜ töötleb isikuandmeid. Privaatsuspoliitika kohaldub, kui kasutate Digiturundaja OÜ’i teenuseid või olete edastanud oma andmed Digiturundaja OÜ veebivormide kaudu. Selliste andmete suhtes on Digiturundaja OÜ andmete vastutav töötleja.

Töötleme Teie andmeid järgmistel juhtudel:

 • lepingutest tulenevate kohustuste täitmine;
 • teenuste osutamise pakkumiste tegemine;
 • veebivormide kaudu sisestatud andmeid vastava veebilehe funktsionaalsuse pakkumine.

Kuna Digiturundaja lepingulised kliendid on juriidilised isikud mitte füüsilised isikud, loeme lepingute täitmiseks Teie poolt esitatud andmeid juriidiliste isikute andmeteks mida vajame teenuste pakkumiseks. Kuidas käsitleme meie veebilehtedel küpsiste kasutamist, saate täpsemalt lugeda siit.

Kui olete meie klient, on andmete töötlemise aluseks lepingust tulenevate kohustuste täitmine ning Teie ja Teie poolt esitatud andmeid käsitleme kui juriidilise isiku andmeid. Kui teeme Teile pakkumise teenuse osutamiseks, kasutame Teie kontaktandmeid kui juriidilise isiku kontaktandmeid. Kui edastate meile oma andmed veebivormide kaudu, toimub andmete töötlemine Teie enda soovi alusel kasutamaks veebilehel pakutavat funktsionaalsust.

Andmed mida töötleme ja mis liigituvad isikuandmeteks, on järgmised:

 • veebivormide kasutamisel isiku enda esitatud andmed veebilehtede funktsionaalsuse kasutamiseks.

Kolmandatele isikutele Teie isikuandmete edastamine saab toimuda vaid juhul, kui seda näevad ette kohalduvad õigusaktid (näiteks kui oleme kohustatud jagama andmeid ametivõimudega) või kui see toimub meie lepingulistele koostööpartneritele, kes on andmete volitatud töötlejateks ja kes tagavad andmete töötlemise turvalisuse.

Sellisteks koostööpartneriteks on:

 • infrasüsteemide hooldusteenuse pakkuja.

Andmeid säilitame kuni:

 • seda näevad ette õigusaktid;
 • see on vajalik lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks;
 • soovite oma andmete kustutamist kui see pole vastuolus eelnevate punktidega.

Teenuste osutamise käigus Teilt saadud andmeid käsitleme kui teenuse tellija juriidilise isiku esindaja andmeid. Juriidilise isiku esindaja andmete jagamine kolmanda isikuga saab toimuda vaid kolmanda isikuga sõlmitud lepingu alusel, kui see on vajalik teenuse pakkumiseks või õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks.

Sellised partnerid on:

 • infrasüsteemide hooldusteenuse pakkuja;
 • finants- ja personaliarvestuse tarkvara tugiteenuse pakkuja;
 • kliendihaldussüsteemi (CRM) tarkvara teenuse pakkuja;
 • arhiiviteenuse pakkuja.

Lisaks võib olla ligipääs Teie juriidilise isiku esindaja andmetele ka kolmandates riikides asuvatel meie koostööpartneritel. Selline ligipääs sõltub Teie poolt lepinguga tellitud teenustest ja selle täitmiseks Teie poolt esitatud andmetest. Kõik kolmandates riikides asuvad meie koostööpartnerid tagavad andmete töötlemise turvalisuse, sellisteks partneriteks on näiteks:

Kui olete meile edastanud oma isikuandmed, on Teil nende suhtes õigus:

 • isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseks;
 • andmete töötlemise vastuväidete esitamiseks;
 • andmete üle kandmiseks teisele teenusepakkujale;
 • esitada kaebus järelevalveasutusele.

Samuti on Teil õigus taotleda:

 • juurdepääsu ennast puudutavatele andmetele;
 • andmete parandamist;
 • andmete kustutamist;
 • andmete kasutamise piiramist.

Kõik isikuandmed mida me Teie kohta omame, pärinevad Teie enda esitatud andmetest. Juriidiliste isikute andmed võivad pärineda ka avalikest registritest või teenusepakkujatelt, kes tegelevad juriidiliste isikute andmete edastamisega.

Kui Teil on küsimusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega või soovite rakendada enda õiguseid enda andmete suhtes, palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil digiturundaja(at)digitaalne-turundus.eu

.

Küpsiste kasutamine

Käesolevalt on kirjeldatud küpsiste (cookies) kasutamine Digiturundaja OÜ hallatavatel veebilehtedel. Küpsisteks nimetatakse tekstifaile, mille veebilehitseja salvestab Teie seadmesse veebilehte külastades.

Küpsised jagunevad oma olemuselt kaheks

 • Seansiküpsised. Need on ajutised küpsised ja kaovad, kui lahkute veebilehelt või sulgete veebilehitseja. Selliseid küpsiseid saab kasutada veebilehe teatud funktsioonide võimaldamiseks.
 • Püsiküpsised. Need kehtivad küpsises kirjeldatud aja jooksul ega kustu veebilehitseja sulgemisel. Selliseid küpsised aktiveeritakse iga kord külastades veebilehte, mis selle küpsise lõi. Võidakse kasutada näiteks veebilehe eelistuste meelde jätmiseks või statistiliste andmete kogumiseks.

Küpsiste kasutamine võimaldab veebilehtede kasutajatele parandada lehe külastamise kasutajakogemust ning lehe haldajale parandada veebilehe toimivust.

Meie küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, mille abil saame oma teenuseid pakkuda, optimeerida ja arendada.  Teiste teenusepakkujate küpsised alluvad nende reeglitele ja sellised teenusepakkujad on näiteks:

Teised teenusepakkujad võivad koguda oma küpsiste abil informatsiooni veebilehe külastaja veebi kasutamise harjumuste kohta, mille alusel on võimalik pakkuda kasutajale suunatud reklaami.

Meie veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on küpsiste kasutamine lubatud. Kui Te ei nõustu küpsiste kasutamisega, peate selle keelama oma veebilehitseja seadistustes. Kui Te küpsiste kasutamisega ei nõustu ja keelate selle veebilehitseja seadistustes, võivad mitmed meie veebilehtede teenused ja funktsioonid olla piiratud või mitte töötada.

Käesolevaid tingimusi võidakse muuta ilma sellest ette teatamata.

Kui Sul on küsimusi või ettepanekuid, võta palun ühendust e-posti aadressil digiturundaja(at)digitaalne-turundus.eu

Soovid viia oma äri uutesse kõrgustesse? Digiturundaja aitab!